Svet-Stranek.cz
Oggy a Škodíci Ostrov

Ostrovská TOPka dopodrobna:Šipkový klub

Ostrovská TOPka dopodrobna

Tak nám pomalu začíná 5.ročník Ostrovské TOPky! Oficiálně prvním ostrovským vítězem se stal Leoš Ševčík, ve druhém ročníkuzvítězil Jiří Trnka, třetí patřilo Milanu Grillovi a tím posledním je prozatím Petr Fiala. Bude novým držitelem putovního poháru i tentokrát někdo jiný? 😎 To se nejspíše dozvíme 13.6.2020
Do nové turnajové sezóny přinášíme i pár změn. A není jich rozhodně málo. Ostrovské turnaje budou propojeny s celorepublikovým mega seriálem s název Chemco Cup. Abychom to vysvětlili ve zkratce. Naše TOPka zůstává pořád stejná! S jediným rozdílem, že body z turnajů se budou přidělovat jak do Ostrovské TOPky tak i do celorepublikového Chemco Cupu. Jeho třetí ročník je na programu
od 1. zářı́ 2019 do 31. května 2020. Termín finále bude ještě upřesněn. Kromě losovaných dvojic, které jsou naprogramu až jako poslední turnaj a to 4.6.2020 by se jinak mělo vše počítat jak do TOPky, tak i do Chemco Cupu. Když bude čas, chuť a dostatek šipkařů, tak se každý týden bude hrát i turnájek odpadlíků - 301 DI ( minimálně 5 lidí ). Nově tak přibude i žebříček odpadlíků. 1 bod účast + 1 bod za výhru. Na konci celé soutěže pak nejlepší tři odměníme medailema a drobnostma :-)
Bodovánı́ základnı́ho turnaje Chemco Cupu je 100 bodů za úc
̌ast a 100 bodů za každé překonané pole. Bodovánı́ zvýhodněného turnaje je 200 bodů za účast a 200 bodů za každé překonanépole. Bodovánı́ turnaje major je 1000 bodů za účast a 500 bodů za každé překonané pole. Zvýhodněné turnaje se budou konat vždy od 1. do 7. dne daného měsı́ce. Každý měsı́c bude uspořádán jeden turnaj kategorie major, termı́n a hracı́ mı́sto bude uvedeno na stránkách www.chemco-cup.cz. Bodování u ostrovské TOPky zůstává stejné jako vloni ( 5-7-9-11-13-15-17-19-21…)
Startovné se navyššuje o  deset kaček (za každého hráče se oněch 10 kč posílá na již zmíněný Chemco Cup ) zbytek zůstává v kase Kolečka!
Startovné teda 70 kč + 10 dobrovolných korun na bonusovou hru 💰 Každý turnaj se opět bude losovat jeden šťastlivec, který obdrží 100,- příspěvek na domácí asijské jídlo 🍜 Děkujeme moc Pivnici Kolečko za sponzorský dar! 🍻
Do závěrečného červnového finále postoupí pouze 20 nej hráčů sezónního žebříčku. Podmínkou ovšem taky bude, že hráč který se umístí do 20.místa musí mít odehráno minimálně 10 turnajů
🤗 Pokud se tak nestane, bude doplněn náhradníkem. Doufám, že ke spokojenosti všech 😉 Hlavně ale těch, co na našeturnaje chodí poměrně pravidelně avšak neumisťují se na těch předních příčkách 👍
Pravidla pro finále Chemco Cupu jsou trošku odlišné, ale zase finančně určitě velmi zajímavé.
Do f
inále mužů se kvalifikuje prvnı́ch 90 hráčů celkového žebřı́čku a dále všichni hráči, kteří mají odehráno minimálně 30 turnajů Poháru (dle pořadí aktivity). Do finále žen se kvalifikuje prvnı́ch 45 hráček celkového žebřı́čku a dále všechny hráčky, které majı́ odehráno minimálně 30 turnajů Poháru (dle pořadí aktivity).Docelkového žebřı́čku se každému hráči započı́tává nejlepšı́ bodový zisk vdaném měsı́ci a to 4nejlepšı́ základnı́ turnaje +1 nejlepšı́ zvýhodněný turnaj,přičemž při absolvovanı́ většı́ho množstvı́turnajů budou v každékategorii započteny ty s nejvyššı́mbodovým ziskem (nejlepšı́m umı́stěnı́m). Do celkového žebřı́čku dále bude všem hráčům započteno 100 bodů za každýodehraný hracı́ den a čtyři nejlepšı́ turnaje kategorie major.
Jelikož nám stále zůstalo pár nevybraných zlaťáků z dob kdy turnaje ještě oficiálně nevedl Škodík a srdcař Jan Mrenica, tak v naší kase bude zase celkem slušný balík. Doufám, že minimálně tak pěkný jako v TOPce minulé 😜 Jen pro upřesnění - veškeré sezónní odměny a odměny na finále TOP jdou z každotýdenních turnájků. Čím více bude chodit lídí, tím více pak na Vás zbyde v závěrečném finále! 🤘 Medaile a poháry jdou z klubové kasy Škodíků ( nepočítá se pro finále TOP ) 🙂 5 kč za hráče do žebříčku UŠO pro Vás bude opět sponzorovat neoficiální ředitel turnaje Mrenica Jan 🤠
Hrací den zůstává stejný - Čtvrtek 19h
🕖 Kromě memoriál ( sobota ) a Vánoční ( sobota ). Stejně jako vloni bude 20.-30. a 40. turnaj doplňkový. 10. turnaj je Chemco double, takže se náš speciální dovednostní turnájek o týden posouvá. Cricket, Split Score, High Score, a losované dvojice. Vánoční, Velikonoční a memorál Milana Fialy bude opět bodován dvojnásobně 🎯 Žolík zůstává neměnný. Pro hráče to bude čtvrtý možný dvojnásobně bodovaný turnaj. Žolíka si hráč bude moct vybrat jednou za sezónu. A to vždy před začátkem jím zvoleného turnaje. Žolík však nepůjde uplatnit v doplňkových turnajích (Cricket, Split Score, High Score, losované dvojice) a ve dvojnásobně bodovaném Vánočním, Velikonočním a Memoriál turnaji!
Pro první 4ku ze sezónní žebříčku zajištěna nominace na superpohár 

( Nejlepší čtyřka z každého hracího místa v kraji - Průšvih Karlovy Vary, ŽílaChodov, Fedor Sokolov, Nikola Kraslice, Kolečko Ostrov a Biliard Club Cheb  )
🎯 
Nové návrhy nebo připomínky velice rádi uvítáme a případně i doplníme než nový ročník TOPky začne
🎯 Sportu zdar a šipkám zvlášť …

💰 Sezónní žebříček odměn 💰 ( Ostrovská TOPka )
1.místo pohár, plaketa + 3500 kč, 2.místo pohár, plaketa + 2500 kč, 3.místo pohár, plaketa + 1500 kč, 4.místo pohár, plaketa + 1000 kč, 5.místo pohár, plaketa + 500 kč, 6.místo plaketa, 7.místo plaketa, 8.místo plaketa
Ženy
👧
1.místo pohár + 1500 kč, 2.místo pohár + 1000 kč, 3.místo pohár + 500 kč

Žebříček odměn u Chemco Cupu můžete přůběžně sledovat každý den" Veškerá pravidla, hrací místa u nás v kraji a nebo finanční žebříček odměn najdete zde.
www.chemco-cup.cz
Veškeré informace o turnajích a lize zase na stránkách ostrovského klubu www.skodiciostrov.cz