Svet-Stranek.cz
Oggy a Škodíci Ostrov

Ostrovská TOPka dopodrobna:Šipkový klub

Ostrovská TOPka dopodrobna

Sestavit termínovou listinu na novou sezónu bylo velice náročné - Omlouvám se těm, kterým jsem vlezl do termínu, ale hrací místa s turnajema těď rostou jako houby po dešti a tak to jinak udělat prostě nešlo - snad bude většina z Vás spokokojena :-)

Začíná teda 6.ročník Ostrovské TOPky! Oficiálně prvním ostrovským vítězem se stal Leoš Ševčík, ve druhém ročníku zvítězil Jiří Trnka, třetí patřilo Milanu Grillovi, čtvrtý ročník opanoval Petr Fiala a tím posledním je prozatím Milan Grillo. Kdo bude novým držitelem putovního poháru se nejspíše dozvíme 20.6.2021 ❗

Do nové turnajové sezóny přinášíme i pár změn. Ostrovské turnaje budou i nadále propojeny s celorepublikovým mega seriálem a  nyní i s novým názvem a sponzorem Nerodarts Cupem. Abychom to vysvětlili ve zkratce. Naše TOPka zůstává pořád stejná! S jediným rozdílem, že body z turnajů se budou přidělovat jak do Ostrovské TOPky tak i do celorepublikové Nerodarts Cupu. Jeho čtvrtý ročník je na programu od 1. zářı́ 2020 do 31. května 2021. Termín finále bude ještě upřesněn. Kromě lednového Memoriálu a červnových turnajů, které jsou na programu až v ůplném závěru by se mělo vše počítat jak do TOPky, tak i do Nerodarts Cupu 🙃

Bodovánı́ základnı́ho turnaje Nerodarts CUPu je 100 bodů za účast a 100 bodů za každé překonané pole. Bodovánı́ zvýhodněného turnaje je 200 bodů za účast a 200 bodů za každé překonané pole. Bodovánı́ turnaje major je 1000 bodů za účast a 500 bodů za každé překonané pole. Zvýhodněné turnaje se budou konat vždy od 1. do 7. dne daného měsı́ce. Každý měsı́c bude uspořádán jeden turnaj kategorie major, termı́n a hracı́ mı́sto bude uvedeno nastránkách www.chemco-cup.cz. Bodování u ostrovské TOPky zůstává už pár let stejné  ( 5-7-9-11-13-15-17-19-21…) 🍻

Startovné se navyššuje o  deset kaček ( za každého hráče se oněch 10 kč posílá na již zmíněný  Nerodarts  Cup ) zbytek zůstává v kase Kolečka   Startovné teda 70 kč + 10 dobrovolných korun na bonusovou hru 💰 Za Double a Major turnaj se bude platit 110 kč včetně bonusové hry! Vyjma Memoriálu 100 kč. Z turnaje Major se odevzádá 100 kč za hráče do Nerodarts Cupu 😏 Každý turnaj se bude na Kolečku opět bude losovat jeden šťastlivec, který obdrží 100,- příspěvek na domácí asijské jídlo 🍜 Kromě Memoriálu! Děkujeme moc Pivnici Kolečko za sponzorský dar! 🍻

Do závěrečného červnového finále postoupí pouze 20 nej hráčů ze sezónního žebříčku. Podmínkou ovšem taky bude, že hráč který se umístí do 20.místa musí mít odehráno minimálně 10 turnajů ❗️ Pokud se tak nestane, bude doplněn náhradníkem. Doufám, že ke spokojenosti všech 😉 Hlavně ale těch, co na naše turnaje chodí poměrně pravidelně avšak neumisťují se na těch předních příčkách 👍
Pravidla pro finále Nerodarts  CUPu jsou trošku odlišné, ale zase finančně určitě velmi zajímavé.
Do finále mužů se kvalifikuje prvnı́ch 150 hráčů celkového žebřı́čku a dále všichni hráči, kteřı́ majı́ odehráno minimálně 30 turnajů Poháru (dle pořadı́ aktivity). Do finále žen se kvalifikuje prvnı́ch 75 hráček celkového žebřı́čku a dále všechny hráčky, které majı́ odehráno minimálně 30 turnajů Poháru (dle pořadı́ aktivity).  Do celkového žebřı́čku se každému hráči započı́tává nejlepšı́ bodový zisk v daném měsı́ci a to 4 nejlepšı́ základnı́ turnaje + 1 nejlepšı́ zvýhodněný turnaj, přičemž při absolvovanı́ většı́ho množstvı́ turnajů budou v každé kategorii započteny ty s nejvyššı́m bodovým ziskem (nejlepšı́m umı́stěnı́m). Do celkového žebřı́čku dále bude všem hráčům započteno 100 bodů za každý odehraný hracı́ den a čtyři nejlepšı́ turnaje kategorie major. 🚗
V Nerodarts Cupu hrajeme o luxusní Hyundai i10 na operativní leasing na 1 rok zdarma - Podmínkou pro slosování je mít odehráno minimálně 40 turnajů v seriálu !!! 😍

Jelikož nám minulou sezónu překazil COVID a v bance moc peněz nebylo, tak doufám, že si to letos pro změnu zase pořádně vynahradíme a na konci uděláme důstojné finále!!!

Veškeré sezónní odměny a odměny na finále TOP jdou z každotýdenních turnájků. Čím více bude chodit lídí, tím více pak na Vás zbyde v závěrečném finále! 🤘Medaile a poháry jdou z klubové kasy Škodíků ( nepočítá se pro finále TOP ) 🙂 5 kč za hráče do žebříčku UŠO pro Vás bude opět sponzorovat neoficiální ředitel turnaje Mrenica Jan 🤠

Hrací den zůstává stejný - Čtvrtek 19h 🕖 Kromě memoriál a Vánoční ( sobota ) a Major a nebo Double TOP ( pátek ). Stejně jako vloni tak i letos budou doplňkové turnaje. 🌭
11. turnaj je Cricket jednotlivců, 20. turnaj bude čím dál tím více oblíbenější Split Score a 37. TOPka bude sranda turnájek losovaných dvojic. Vánoční, Velikonoční a memorál Milana Fialy bude opět bodován dvojnásobně 🎯  Nově však přibude poslední Double turnájek , který bude pro závěrečné zpestření TOPky také bodován dvojnásobně. Žolík zůstává neměnný! Pro hráče to bude pátý možný dvojnásobně bodovaný turnaj. Žolíka si hráč bude moct vybrat jednou za sezónu!  A to vždy před začátkem jím zvoleného turnaje.  Žolík však nepůjde uplatnit v dopnlňkových turnajích (Cricket, Split Score, losované dvojice) a ve dvojnásobně bodovaném Vánočním, Velikonočním, Memoriál turnaji a posledním Double turnajem!
Pro první 4ku ze sezónní žebříčku zajištěna nominace na superpohár  TOP Darts 6, který by se měl příští rok konat U Kahanu ve Vintířově ❗

( Nejlepší čtyřka z každého hracího místa v kraji - Průšvih Karlovy Vary, Žíla Chodov, Fedor Sokolov, Nikola Kraslice, Kolečko Ostrov a U Kahanu Vintířov  ) 🎯  

Předpokládané finále bude sobota 2️0.06.2021 - Ještě však není znám termín finálového turnaje Nerodarts Cupu, takže změna je možná 🙂 Určitě včas upřesníme 🥳

!!! Nové návrhy nebo připomínky velice rádi uvítáme a případně i doplníme než nový ročník TOPky začne !!!
Sportu zdar a šipkám zvlášť …

💰 Sezónní žebříček odměn 💰 ( Ostrovská TOPka )
1.místo pohár, plaketa + 3000 kč, 2.místo pohár, plaketa + 2000 kč, 3.místo pohár, plaketa + 1500 kč, 4.místo pohár, plaketa + 1000 kč, 5.místo pohár, plaketa + 500 kč, 6.místo plaketa, 7.místo plaketa, 8.místo plaketa
Ženy 👧
1.místo pohár + 1500 kč, 2.místo pohár + 1000 kč, 3.místo pohár + 500 kč

Žebříček odměn u Nerodarts Cupu můžete přůběžně sledovat každý den
Veškerá pravidla, hrací místa u nás v kraji a nebo finančné žebříček odměn najdete zde
http://www.dartscup.cz/